Tik į maršrutą “Prie geležinkelių” registruodamasis patvirtinu, kad susipažinau su „UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS“ lankymo taisyklėmis:

UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPAS

LANKYTOJO ATMINTINĖ

Mieli svečiai, sveiki atvykę į Vilniaus lokomotyvų remonto depą.
Siekiame, jog Jūsų viešnagė būtų ne tik įdomi, bet ir saugi, tad prašome:

 1. Įeiti ir išeiti iš teritorijos galima tik pro apsaugos postus.
 2. Lankantis VLRD teritorijoje prašome vilkėti Jums išduotas signalines liemenes, o cechuose – apsauginius šalmus.
 3. Ekskursijos metu prašome neatsilikti nuo grupės, eiti tik pažymėtu ar nurodytu keliu, nekirsti draudžiamųjų
  apsauginių juostų.
 4. Geležinkelių apsaugos zonoje reikia būti atidiems, neužkliūti už keliuose, teritorijoje esančių įrenginių ar kitų
  kliuvinių. Nedėvėkite ausinukų!
 5. Į riedmenis lipti arba iš jų išlipti galima tik jiems visiškai sustojus, abiem rankomis laikantis turėklų, veidu
  pasisukus į riedmenis.
 6. Apeiti stovinčius vagonus, lokomotyvą ar traukinį galima ne mažesniu kaip 5 m atstumu. Tarp atkabintų vagonų
  turi būti ne mažiau kaip 10 metrų.
 7. Draudžiama lįsti po riedmenimis, vagonais ar kitomis konstrukcijomis, lipti ant cechuose esančių įrengimų,
  detalių, maršrute nenumatytų laiptų ar kt.
 8. Draudžiama stotis ant bėgių, stovėti ant pabėgių. Kirsti geležinkelio kelią galima tik nurodytose vietose,
  statmenai, prieš tai įsitikinus, ar kelyje nėra judančių riedmenų.
 9. Prašome netrikdyti ir nefotografuoti dirbančiųjų. Fotografuoti, filmuoti VLRD teritorijoje galima tik numatytose
  vietose.
 10. Rūkyti ar vartoti svaigiuosius gėrimus ekskursijos metu draudžiama.